Asylrådgivning på Café Exil

Välkommen till oss på asylrådgivning, samtal och gratis fika! OBS! Det gäller även dig som inte själv söker asyl.

 • VAR?
  Café Exil 
  Betlehemskyrkans lokaler
  Thulegatan 21, Sundsvall

 • NÄR?
  Onsdagar kl. 18.00-20.00 (Dörrarna öppnas 17.30)

 • MER INFORMATION?
  Hämta informationsblad här

I samarbete med Betlehemskyrkan-Sundsvalls Missionsförsamling

Mer om Café Exils verksamhet

Verksamheten, som pågått sedan 7 januari 2012, drivs tillsammans av Sundsvalls missionsförsamling och Sundsvalls Asylkommitté. Den är förlagd till Betlehemskyrkan och pågår som regel på onsdagarna mellan kl 18.00 – 20.00.

Ingen personal är anställd för uppgifterna som alltså helt bygger på frivilliga insatser från människor som har ett engagemang för frågor om flyktingars rätt, vill underlätta för dem att få stanna i Sverige och ge stöd för personlig utveckling.

Asylrådgivningens fokus och karaktär

Biträda enskilda med ansökningar om uppehållstillstånd, anföra besvär över beslut som fattats av Migrationsverket och migrationsdomstolar.

Hjälpa flyktingar med andra inlagor till myndigheter som påverkar deras möjligheter att få uppehållstillstånd.

Rådgivningen skalsamverka med andra organisationer och sakkunniga som kan ge stöd för de primäruppgifter som asylrådgivningen.

Alla insatser för den enskilde förutsätter förtroende och tillit från den enskilde till de som företräder rådgivningsverksamheten.

I mån av tid och kompetens ge personligt stöd till enskilde som kan uppleva kriser av olika natur.

Mål för verksamheten 

Skapa möjligheter för enskilda med olika språk, kultur, utbildning och erfarenheter till möten och samvaro i en miljö som är trivsam och inbjudande.

Öka förståelsen för olikheter mellan människor med olika bakgrund och på så sätt också skapa en ökad respekt för varandra.

Skapa förutsättningar för möten mellan svenska medborgare och flyktingar/invandrare och på så sätt öka förståelsen och den ömsesidiga respekten för varandra.

Skapa förutsättningar för personliga relationer/vänskap mellan besökande och mellan svenskar och flyktingar.