Bra länkar

Träna Svenska
Är du ny i Sverige? - Här hittar du tips på olika träffar där du kan träna det svenska språket

FARR (Flyktinggruppernas & Asylkommittéernas Riksråd ) - www.farr.se

Migrationsverket - www.migrationsverket.se 

Barnombudsmannen - www.barnombudsman.se 

Asylnytt (Nyhetsvrev från FARR) - www.sanna-ord.se/asylnytt

Artikel 14 (Sveriges enda flyktingpolitiska tidskrift) - www.artikel14.se