Cafe Exil

Café Exil har öppet onsdagar klockan 18-20, fika finns.

Vi håller till i Betlehemskyrkans lokaler, Thulegatan 21.

Begränsad rådgivning 


Vid behov av asylrådgivning maila info@sundsvallsasylkommitte.se

 

 

Med stöd av:

Välkommen till

Sundsvalls Asylkommitté!

 

Att söka asyl i Sverige är en svår process.

Man behöver känna till vilka rättigheter och skyldigheter man har.

Och det behöver man för det mesta få hjälp med.

Sundsvalls Asylkommitté är en ideell förening som

gärna hjälper dig på olika sätt med frågor kring asyl.

 

Välkommen och träffa oss på vår Asylrådgivning.